Loading…

Welkom!

Saxofoonles in het hart van Utrecht

Trappen & Akkoorden

Met dit onderdeel kunnen we beginnen als duidelijk is wat een Majeurladder is en hoe deze ontstaat.
We gaan de trappen en akkoorden bouwen op deze ladder.

Zie hieronder de C-Majeur ladder:

Op de eerste toon, de “C”, gaan we ons eerste akkoord bouwen.
Een akkoord bestaat uit de 1ste, 3de, 5de en 7de toon, de vierklank.

De namen van deze tonen zijn:

 • 1: grondtoon
 • 3: terts
 • 5: kwint
 • 7: septiem

In het geval van de eerste toon van de toonsoort C-Majeur, “C”:

 • 1 – C: grondtoon
 • 3 – E: terts
 • 5 – G: kwint
 • 7 – B: septiem

Als we deze tegelijk indrukken op piano, of achter elkaar spelen op sax, zal het C-Majeur akkoord klinken.
Een muziekstuk zal in veel gevallen uit 1 toonsoort bestaan, bijvoorbeeld C-Majeur.
Maar als we het hele stuk alleen het C-Majeur-akkoord blijven spelen, wordt het erg saai.
Om binnen de toonsoort C-Majeur en het bijbehorende toonmateriaal (van C t/m C, zonder mollen en kruizen)
te varieren, kunnen we het volgende doen:

Op de ladder van C-Majeur kunnen wij op iedere afzonderlijke toon een akkoord bouwen.
Bijvoorbeeld vanaf “D” nemen we de 1ste, 3de, 5de en 7de toon.
We hoeven in dit geval geen mollen en kruizen in overweging te nemen, de toonsoort C-Majeur
heeft er namelijk geen. In andere toonsoorten zoals we later ook nog zien, moeten deze wel meegenomen worden.

Vanaf de tweede toon van de toonsoort C-Majeur, “D”, wordt het akkoord:

 • 1 – D: grondtoon
 • 3 – F: terts
 • 5 – A: kwint
 • 7 – C: septiem

Doen we dit op elke toon uit C-Majeur, dan ontstaat er op die tonen elke keer een akkoord met een andere klank.
Zo kunnen we binnen een toonsoort verschillende spanningen en emoties opzoeken.

 

Dit noemen we “Trappen” en worden altijd aangegeven met Romeinse cijfers.
Hieronder zie je dezelfde akkoorden, maar met hun corresponderende namen.
Deze bestaat altijd uit de grondtoon en het type.

1ste trap: Krijgt (wellicht niet verrassend) dezelfde naam als de toonsoort, C Majeur7.
de 4de trap krijgt echter ook Majeur7 in de naam, maar dan met de “F” als grondtoon.
Evenzo, krijgen de 2de, 3de en 6de trap allemaal “mineur7” in de naam.
Dit lijkt verwarrend, maar er is een goede reden dat de benaming “dubbel” voorkomt.
Wil je hier meer over weten? Zie na het maken van onderstaande opdracht het onderdeel akkoordnamen.

De trappen 1 t/m 7 krijgen in iedere toonsoort dezelfde volgorde van namen.
De 2de trap bijvoorbeeld, is in iedere toonsoort mineur7. De 7de trap altijd mineur7b5, enz.
Zie hieronder de toonsoort D-Majeur:

De grondtonen zijn anders, maar de namen erachter zijn hetzelfde als bij de toonsoort C-Majeur bij de corresponderende
trappen.

Opdracht

Op elke Majeur toonladder uit de vorige opdracht (De Majeurladder), kunnen akkoorden gebouwd worden,
zoals we hierboven al gedaan hebben in C-Majeur en D-Majeur.
Vergelijk deze twee middels bovenstaande notenbalken goed, om hun overeenkomsten en hun verschillen waar te nemen.

Schrijf dan alle toonsoorten uit met behulp van de kwintencirkel en geef ze de juiste akkoordnamen en trappen.
Probeer in het proces te onthouden wat voor type akkoord er op elke trap komt te staan, gezien dit in elke
toonsoort hetzelfde zal zijn.

Gouden regel voor deze opdracht: De voortekens van een toonsoort staan vast. Bij het opbouwen van akkoorden
zullen nooit extra mollen of kruizen ontstaan. Bb Majeur bijvoorbeeld heeft een Bb en een Eb en dat blijft zo.

Veel succes en plezier!