Loading…

Welkom!

Saxofoonles in het hart van Utrecht

Akkoordnamen

Ieder akkoord dat je tegenkomt in akkoordschema’s heeft een unieke configuratie.
Dit betekent, zie ik Emineur7, zal dat akkoord altijd dezelfde grondtoon, terts, kwint en septiem hebben
als alle andere akkoorden die ik tegenkom met de naam Emineur7.
De tussenliggende noten echter, kunnen verschillen.
Dit wordt behandeld in Pentatoniek, in dit onderdeel gaan we alleen in op akkoordnamen.

Een akkoordnaam begint altijd met zijn grondtoon.
Daarna hebben we een aantal benamingen die betrekking hebben op de terts, kwint en septiem.
Belangrijk om te weten is, het zijn allemaal aanpassingen op de Majeur vierklank van die grondtoon.

Dit zijn de opties.

  • Majeur/mineur: Dit heeft betrekking op de terts
  • 7: heeft betrekking op de septiem
  • b5: heeft betrekking op de kwint

Terts – Majeur/mineur:

Is de terts groot (zoals in Majeur), noemen wij deze Majeur.
Is deze klein (een halve toon verlaagd), noemen wij deze mineur.
Zie de Eb die ontstaat in zowel Cmineur7, als Cmineur7b5 in de afbeelding.
In CMajeur7 en C7 gebeurt er niets mee, hij blijft groot.

Septiem – 7:

In Majeur 7, betekent dit dat ook de 7 groot is (zoals in Majeur)
In alle andere akkoorden betekent dit dat de 7 verlaagd is met een halve toon.

Kwint – b5:

Ofwel mol vijf genaamd. Hierbij wordt de kwint een halve toon lager dan in het Majeur akkoord.

Wat betekent dit en wat kan je ermee? Ook al is de context van een akkoord niet altijd direct
te verklaren, de vierklank is altijd te achterhalen en te bespelen.
Zolang je deze weet, heb je altijd wat te kiezen in je solo. Met deze kennis kan je grote delen
van akkoordenschema’s alvast gaan spelen, ook al is het enkel met de 4-klanken en niet
de ladders met tussenliggende noten.

Stel dat je het akkoord “Emineur7 tegenkomt en je wil weten hoe de vierklank gespeeld moet worden,
dan beginnen we met het Majeur-akkoord “E Majeur7”:

Dan verlagen we eerst de 3, want het is “mineur”. Daarna verlagen we de 7, want deze is klein.
Daarom ontstaan bij Emineur7 een “G” en een “D”, terwijl dat nog een G# en D# waren in EMajeur7.

Voor degenen die al goed ingelezen zijn in Trappen, heb ik deze erbij vermeld.
Zoals je dan weet, komt Majeur7 op de 1ste en op de 4de trap voor.
Mineur 7 komt voor als 2de, 3de en 6de trap. In dit voorbeel komen we niet tot het antwoord,
omdat de context ontbreekt. Wil je erachter komen hoe je dit doet, bekijk dan het onderdeel
akkoordenschema’s.

Als er iets niet duidelijk is, dan hoor ik het heel graag.

Veel succes en plezier!